Med handfarga sokkegarn kan du strikke unike sokker. Du kan sjølv velge om du vil bruke garnet saman med andre fargar i mønster, eller strikke med berre ein farge. Med det handfarga garnet får sokkane mykje meir liv enn med fabrikkfarga garn. Og det er gøy å strikke med!

2016-11-13-12-18-462016-11-13-12-17-21